×
×

Кафедра психології розвитку


Телефон: +38 (044) 522-17-93
Аудиторія: 205, 2-й поверх
E-mail: rozvytku@ukr.net

Кафедра створена у 2009 році. Об’єктивними передумовами заснування кафедри були: необхідність підготовки фахівців для психологічної допомоги населенню (сімейний психолог, перинатальний психолог, дитячий психолог, психолог системи освіти, психолог-акмеолог, психолог-геронтолог), зокрема для системи освіти дорослих (викладач із психології розвитку, методист).

Завідувач кафедри: Власова Олена Іванівна, професор, доктор психологічних наук, фахівець в галузі психології розвитку, соціалізації особистості, освітньої соціалізації, соціальних здібностей людини.

Лаборант кафедри: Матвєєва Тетяна Леонідівна.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Історія та методологічні проблеми психології розвитку, поведінки та діяльності людини на різних етапах її життєвого циклу (від зачаття до смерті);
  • психологічні умови та чинники спрямованої соціалізації дитини та дорослої людини;
  • інформальна соціалізації особистості;
  • вікові аспекти психічного здоров’я;
  • психологічний супровід інклюзивного навчання;
  • акмепсихологія;
  • проблематика вікових криз;
  • методологія створення та здійснення розвивально-корекційних (тренінгових, коучінгових) програм.

Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку та спеціалізацію студентів за спеціальністю «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03010201 «Психологія», освітньої програми «Психологія дитинства і сім’ї з основами психотерапії», викладання курсів та спецкурсів психологічного профілю для студентів, які навчаються за іншими спеціальностями.

Навчально-виробнича, науково-дослідницька та педагогічна практики студентів, які спеціалізуються по кафедрі, проходить на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я», Інклюзивного ресурсного центру ГО «Системна допомога дітям з аутизмом “Маленький принц”», Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центру дитячої та сімейної психології «Ладушки», Медичного коледжу № 3 м. Києва, Спеціалізованої школи № 296, Оболонського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центра розвитку «Студіком».

На кафедрі навчаються докторанти (доктор філософії та доктор наук) за спеціальністю 19.00.07 — «Педагогічна та вікова психологія».

Кафедра підтримує зв’язки з науковими установами, закладами вищої освіти та професійними асоціаціями України та зарубіжжя: Національною академією педагогічних наук України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Програмою розвитку ООН (ПРООН), закладами вищої освіти, Європейською асоціацією психології розвитку (European association of developmental psychology — EADP), Європейською мережею з психології навчання і викладання (European Academic Network to support the learning and teaching of psychology — EUROPLAT) тощо.

За сприянням кафедри психології розвитку видається Міжнародний електронний журнал «International journal of Education & Development»; щорічно проходить Всеукраїнська літня школа з психології «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність», раз на два роки проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства»

Кафедра психології розвитку
Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 12 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація Мова
Власова Олена Іванівна
Посада: Завідувач кафедри психології розвитку,
професор кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: vlalit@ukr.net
Крайніков Едуард Владиславович
Посада: Заступник завідувача кафедри психології розвитку,
доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: psy_edw@ukr.net
Мілютіна Катерина Леонідівна
Посада: Професор кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, доцент
-:
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: rozvytku@ukr.net
Пащенко Світлана Юріївна
Посада: Заступник декана з міжнародних зв'язків та наукової роботи, доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
:
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 213, 2-й поверх
E-mail: s.paschenko.tsu@gmail.com
Яблонська Тетяна Миколаївна
Посада: Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: t_yablonska@ukr.net
Прокопович Євгеній Михайлович
Посада: Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат медичних наук, доцент
-:
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: rozvytku@ukr.net
Трофімов Андрій Юрійович
Посада: Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: hrta@bigmir.net
Максимов Микола Володимирович
Посада: Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: rozvytku@ukr.net
Булатевич Наталія Миколаївна
Посада: Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
 
:
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: Bulatevich@ukr.net
Дембицька Наталія Миколаївна
Посада: Асистент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
-:
 
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: rozvytku@ukr.net
Запека Яна Григорівна
Посада: Асистент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Телефон: +38 (044) 522-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: yana.nevidoma@gmail.com
Рябчич Ярослав Євгенович
Посада: Асистент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
Телефон: +38 (044) 526-17-93
Кімната: 205, 2-й поверх
E-mail: yar.ryabchich@gmail.com