×
×

Спеціалізована вчена рада

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відкрито спеціалізовану  вчену раду Д 26.001.26 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями:

19.09.01 – загальна психологія, історія психології;

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи строком на три роки.

Завантажити